ktpaccess

รู้จักเคทีพี

บริษัท เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่ จํากัด 

รู้จักเคทีพี

บริษัท เค.ที.พี. แอคเซสซอรี่ จํากัด 

ความเป็นมาบริษัท เคทีพี แอคเซสซอรี่ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย คุณ กิติพงษ์ พลอยทับทิม KTP Accessories Co., Ltd. ผลิต และจำหน่ายกระดุมสแน็ปห้าขา กระดุมสแน็ปชนิดเอสสปริง กระดุมสแน็ปชนิดริงสปริง ตะขอเกี่ยว ตาไก่ หมุดย้ำ กระดุมยีนส์ อุปกรณ์การ์เม้นท์ และเครื่องหนังอื่นๆภายใต้แบรนด์ S E L E X ปัจจุบันเราผลิตสินค้ามากกว่า 18,000,000 ชิ้นต่อเดือน พนักงานทุกคนของเราได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี และได้มาตรฐาน อีกทั้งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในวงการเสื้อผ้า และสิ่งทอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้า และบริการของเราผ่านคุณภาพระดับสากล มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นสินค้าของเราได้รับการยืนยันจากสถาบัน Hohenstein Textile Testing institute, Gmbh & Co.KG, และ Intertex Testing Services Co., Ltd. ด้วยเหตุนี้ สินค้าของเราจึงสามารถส่งออกไปได้ทุกประเทศในโลก ในปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 400 บริษัท ทั้งในไทย และต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (vision)

บริษัทของเราวางเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์การ์เม้นท์ และเครื่องหนัง รวมทั้งเป็นเครื่องหมายของกระดุม และอุปกรณ์อื่นๆที่คุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากวงการสิ่งทอในทุกๆระดับ นอกจากนั้นเราตั้งใจที่จะดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของโลกใบนี้เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยการผลิตสินค้าทุกชิ้นให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (mission)

ด้วยศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของบุคลลากรของ K.T.P เราสามารถมอบสินค้า และบริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของทุกท่าน ปัจจุบันลูกค้ามากกว่า 400 แห่งทั่วโลกที่ทางบริษัทให้บริการได้รับสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้า และบริการ ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นกัน ลูกค้ารวมทั้งพนักงานของเราต้องดำเนินงานอยู่ภายใต้หลักความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพื่อสวัสดิภาพของทุกท่าน

คุณค่า (value)

คุณค่า (value)เราได้ก่อตั่งแบรนด์ S E L E X ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า และใส่ความหมายลงไปในทุกตัวอักษรเพื่อยึดถือเป็นคุณค่าที่ทางบริษัทยึดถือในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ในวิสัยทัศน์ ได้แก่

S คือ sincerity หรือ ความจริงใจ ที่พนักงานทุกคนมอบให้ลูกค้าทุกท่าน
E คือ elegance หรือ ความดีเลิศ ของสินค้าของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ, ความปลอดภัย, และราคา
L คือ leadership หรือ ความเป็นผู้นำ ของบริษัทในฐานะผู้ผลิตกระดุมสแน็ป และอุปกรณ์การ์เม้นท์อื่นๆ
E คือ exactness หรือ ความถูกต้องแม่นยำ ของสินค้าทุกตัวที่ตรงตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
X คือ expertise หรือ ความเชี่ยวชาญ ของพนักงานทุกท่านในการบริการ และความชำนาญในเรื่องกระดุม

PROFILE

COMPANY

(TH)

PROFILE

COMPANY

(EN)

ลูกค้าของเรา (Customer)