ktpaccess

กระดุมสแน๊ป 5 ขา

(STAINLESS STEEL)

กระดุมสแน๊ป 5 ขา

(STAINLESS STEEL)

กระดุมสแน๊ป 5 ขา (วัตถุดิบทำจากสแตนเลส)

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัววงแหวน / ขนาด 9 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวทึบ / ขนาด 9 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัววงแหวน / ขนาด 10 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวทึบ / ขนาด 10 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

ตัวอย่างสีชุบ

กระดุมสแน็ป 5 ขาหัวมุก (วัตถุดิบทำจากสแตนเลส)

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวมุก / ขนาด 10.5 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวมุก / ขนาด 12 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวมุก / ขนาด 12 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส / สัดำ

กระดุมสเเน๊ป 5 ขา

แบบหัวมุก / ขนาด 12 มิลลิเมตร วัตถุดิบทำจากสเเตนเลส / สีขาว

Color Wheel